Categories
Festivals

Festivals in 2022SEPTEMBER
8, Thursday / Thiruvonam
15, Thursday / ॐ : Karthika Puja
26, Monday / Navarathri Festival Begins
27, Tuesday / AMMA’S BirthdayOCTOBER
3, Monday / Durgashtami
4, Tuesday / Mahanavami
5, Wednesday / Vijayadashami
13, Thursday / ॐ : Karthika / AMMA’S 69th Birthday Celebration
24, Monday / Deepavali


NOVEMBER
9, Wednesday / ॐ : Karthika Puja

DECEMBER
3, Saturday / Bhagavad Gita Jayanthi
6, Tuesday / ॐ : Thrikkarthika Puja
25, Sunday / Christmas
31, Saturday / New Year 2023, Eve

2022

JANUARY
1, Saturday / New Year Day
12, Wednesday / ॐ : Karthika Puja
26, Wednesday / Indian Republic Day


FEBRUARY
9, Wednesday / ॐ : Karthika Puja


MARCH
1, Tuesday / Maha Sivarathri
8, Tuesday/ ॐ : Karthika Puja
18, Friday / Holi Festival


APRIL
4, Monday \ ॐ : Karthika Puja
15, Friday / Vishu
16, Saturday / Hanuman Jayanthi


MAY
2, Monday / ॐ : Karthika Puja
3, Tuesday / Akshaya Thrteeya
15, Sunday / Narasimha Jayanthi
29, Sunday / ॐ : Karthika Puja


JUNE
25, Saturday ॐ : Karthika Puja


JULY
13, Wednesday / Guru Purnima
17, Sunday / Ramayana Month Begins
22, Friday / ॐ : Karthika Puja
28, Thursday / Karkidaka Vavu BaliAUGUST
11, Thursday / Raksha Bandhan Day
15, Monday / 76th Indian Independence Day
18, Thursday / Sri Krishna Jayanthi
19, Friday / ॐ : Karthika Puja
31, Wednesday / Ganesh Chaturthi